Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Gl 90/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-12-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta K. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SO/Gl 47/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-29

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. IV SAB/Wr 35/13 w kwestii zażalenia wnioskodawcy na zarządzenie

IV SO/Gl 47/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-04-09

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 35/13 w kwestii zażalenia wnioskodawcy na zarządzenie o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o wyłączenie wszystkich sędziów tut. Sądu

IV SAB/Gl 90/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-11-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta K. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SAB/Gl 90/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-02-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta K. w przedmiocie zasiłku celowego