Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SAB/Lu 26/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-06-27

Wniosek w przedmiocie żądania rozpoznania sprawy na podstawie odpisu skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

II SA/Lu 217/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-07-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przekazania według właściwości wniosku o udzielenie pomocy

II SA/Lu 690/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

II SA/Lu 695/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-06-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej zwrotu świadczenia z funduszu alimentacyjnego w zakresie zażalenia na postanowienie WSA w Lublinie z dnia 14 maja 201

II SA/Lu 553/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-07-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

II SA/Lu 864/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Lu 618/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-01-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłat za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Lu 646/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego w zakresie zażalenia na postanowienie WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 646/07

II SA/Lu 924/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Lu 599/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej
1   Następne >   2