Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SAB/Wa 210/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie nierozpatrzenia skargi obywatelskiej

I SA/Wa 914/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-23

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie odpowiedzi na pismo

I SA/Wa 291/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. , nr [...] w przedmiocie zasiłku stałego

I SA/Wa 1388/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego

I SA/Wa 1806/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-30

Zażalenie na zarządzenie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 267/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi W.K. na pismo SKO w W. , nr [...] w przedmiocie przekazania skargi do organu właściwego

I SA/Wa 217/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 8 maja 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 217/09 odrzucające skargę kasacyjną od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 852/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-03

Zażalenie na zarządzenie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W. , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

VIII SA/Wa 606/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie usług opiekuńczych

I SA/Wa 1929/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-10

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   19