Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 595/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-11-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II sędziego WSA w Szczecinie Arkadiusza Windaka w przedmiocie braków formalnych zażalenia na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o wyłączenie wszystkich sędziów Wydziału II WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi J. C. na pismo Burmistrza ...

II SAB/Bk 20/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-02-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Z. w przedmiocie pomocy społecznej

II SAB/Bk 20/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-07-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Z. w przedmiocie pomocy społecznej wskutek zażalenia K. M. na postanowienie WSA w Białymstoku oku odrzucającego zażalenie

II SAB/Bk 20/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-01-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Z. w przedmiocie pomocy społecznej

II SAB/Bk 19/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-01-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Z. w przedmiocie pomocy społecznej

II SAB/Bk 19/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-02-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Z. w przedmiocie pomocy społecznej

II SAB/Bk 19/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-05-20

Zażalenie na postanowienie WSA w B. w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Z. w przedmiocie pomocy społecznej

II SAB/Bk 20/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-08-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Z. w przedmiocie pomocy społecznej wskutek zażalenia K. M. na postanowienie WSA w Białymstoku oku odrzucającego zażalenie

II SAB/Bk 19/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-11-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Z. w przedmiocie pomocy społecznej wskutek zażalenia K. M. na zarządzenie WSA w B. oku pozostawiające wniosek o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia bez rozpoznania

II SAB/Bk 19/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-04-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Z. w przedmiocie pomocy społecznej wskutek zażalenia K. M. na postanowienie WSA w B. oku odrzucającego zażalenie na postanowienie Sądu oku
1   Następne >   2