Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SO/Gl 63/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-10

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu w sprawie odmowy przyznania zasiłku celowego w kwestii zażalenia wnioskodawcy na zarządzenie o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA w Gliwicach

IV SO/Gl 31/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-01

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu w sprawie dotyczącej zasiłku okresowego, w kwestii zażalenia Z. R. na zarządzenie

IV SO/Gl 58/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-29

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu w sprawie dotyczącej bezczynności w przedmiocie rozpoznania odwołania i publikacji decyzji w sprawie przyznania zasiłku celowego w kwestii zażalenia wnioskodawcy na zarządzenie

IV SO/Gl 58/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-04-09

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu w sprawie dotyczącej bezczynności w przedmiocie rozpoznania odwołania i publikacji decyzji w sprawie przyznania zasiłku celowego w kwestii zażalenia wnioskodawcy na zarządzenie o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o wyłączenie wszystkich sędziów tut. Sądu p o s t a n a w ...

IV SO/Gl 65/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-02-17

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu w sprawie odmowy przyznania zasiłku celowego, w kwestii zażalenia na zarządzenie

IV SAB/Wr 49/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-09-27

Zażalenie na zarządzenie Sędziego Wydziału IV , sygn. akt IV SAB/Wr 49/11

IV SO/Gl 67/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-14

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu w sprawie odmowy przyznania zasiłku okresowego w kwestii zażalenia wnioskodawcy na zarządzenie

IV SAB/Wr 48/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-09-27

Zażalenie na zarządzenie Sędziego Wydziału IV , sygn. akt IV SAB/Wr 48/11

IV SO/Gl 65/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-12-17

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu w sprawie odmowy przyznania zasiłku celowego, w kwestii zażalenia na postanowienie

IV SO/Gl 31/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-11-24

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu w sprawie dotyczącej zasiłku okresowego w kwestii zażalenia Z. R. na postanowienie Sądu
1   Następne >   2