Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SO/Gl 53/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-17

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 98/13 w kwestii zażalenia wnioskodawcy na zarządzenie

I OZ 462/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku , sygn. akt II SAB/Bk 3/05 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Białymstoku , sygn. akt II SAB/Bk 3/05 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Białymstoku , sygn. akt II SAB/Bk 3/05 o odrzuceniu zażalenia na zarządzenie WSA w...

II SAB/Lu 26/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2006-06-27

Wniosek w przedmiocie żądania rozpoznania sprawy na podstawie odpisu skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

IV SA/Po 84/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-06-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi K. K. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SO/Gl 53/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-10-27

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 98/13, w kwestii zażalenia wnioskodawcy na postanowienie

I OZ 380/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie z wniosku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej a Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w...

IV SO/Gl 51/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-23

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu od orzekania w sprawie o sygn akt IV SAB/Wr 97/13, w kwestii zażalenia Z. R. na zarządzenie

I OZ 627/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi K. K. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SAB/Gl 45/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-12-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w G. w przedmiocie przyznania pomocy społecznej

IV SO/Gl 52/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-10

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 100/13 w kwestii zażalenia wnioskodawcy na zarządzenie o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA w Gliwicach
1   Następne >   2