Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 914/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-23

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie odpowiedzi na pismo

I SA/Wa 913/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-23

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie odpowiedzi na pismo

II SA/Rz 1331/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2020-03-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie z jej skargi na postanowienie SKO , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania