Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SAB/Wa 210/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie nierozpatrzenia skargi obywatelskiej

III SA/Kr 998/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Po 28/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-07-08

Zażalenie od postanowienia Sądu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego;

I SA/Wa 291/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. , nr [...] w przedmiocie zasiłku stałego

I SA/Wa 1388/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego

I SA/Wa 1806/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-30

Zażalenie na zarządzenie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 248/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Wr 58/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-22

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie przyznania zasiłku okresowego

I OZ 758/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-30

Zażalenie od postanowienia WSA we Wrocławiu sygn. akt IV SA/Wr 58/09 odrzucającego zażalenie M. J. na postanowienie WSA we Wrocławiu sygn. akt IV SA/Wr 58/09 odrzucającego skargę kasacyjną M. J. od wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SA/Wr 58/09 oddalającego skargę M. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcz...

II SA/Po 688/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   100