Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SO/Gl 45/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-09

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 255/13 w kwestii zażalenia wnioskodawcy na zarządzenie

IV SO/Gl 58/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-29

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu w sprawie dotyczącej bezczynności w przedmiocie rozpoznania odwołania i publikacji decyzji w sprawie przyznania zasiłku celowego w kwestii zażalenia wnioskodawcy na zarządzenie

IV SO/Gl 58/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-04-09

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu w sprawie dotyczącej bezczynności w przedmiocie rozpoznania odwołania i publikacji decyzji w sprawie przyznania zasiłku celowego w kwestii zażalenia wnioskodawcy na zarządzenie o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o wyłączenie wszystkich sędziów tut. Sądu p o s t a n a w ...

IV SA/Gl 143/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii zażalenia skarżącego na postanowienie

IV SA/Gl 300/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-04-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 1090/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku okresowego

IV SA/Gl 148/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-07-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie usług opiekuńczych w kwestii zażalenia skarżącej na postanowienie WSA w Gliwicach

IV SA/Gl 717/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatku do tego zasiłku w kwestii zażalenia na postanowienie

IV SA/Gl 416/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej w kwestii zażalenia na zarządzenie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania

IV SA/Gl 301/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-04-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie zasiłku okresowego
1   Następne >   +2   5