Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 622/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

III SA/Kr 1511/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-12-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO nr [...] w przedmiocie przekazania odwołania Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu rozpatrzenia według właściwości

III SA/Kr 1510/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-12-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO nr [...] w przedmiocie przekazania odwołania Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu rozpatrzenia według właściwości

III SA/Kr 621/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

III SA/Kr 1828/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-03-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego