Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

II SA/Bk 780/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 784/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-28

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Rz 672/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-11-08

Sprawa ze skargi W. B. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Rzeszowie w przedmiocie decyzji SKO nr [...] dotyczącej zasiłku celowego...

I OZ 935/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku , sygn. akt II SA/Bk 701/05 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Białymstoku , sygn. akt II SA/Bk 701/05 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Białymstoku , sygn. akt II SA/Bk 701/05 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w ...

IV SA/Po 768/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bk 785/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-10-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie odmowy przyznania J. M. zasiłku celowego

II SAB/Bk 3/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-11-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. w przedmiocie zasiłku celowego wskutek zażalenia K. M. na zarządzenie WSA w B. oku pozostawiające wniosek o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia bez rozpoznania

II SAB/Bk 19/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-11-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Z. w przedmiocie pomocy społecznej wskutek zażalenia K. M. na zarządzenie WSA w B. oku pozostawiające wniosek o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia bez rozpoznania

II SA/Bk 780/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Bk 20/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-11-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Z. w przedmiocie pomocy społecznej wskutek zażalenia K. M. na zarządzenie WSA w B. oku pozostawiające wniosek o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia bez rozpoznania
1   Następne >   2