Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

I OZ 462/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku , sygn. akt II SAB/Bk 3/05 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Białymstoku , sygn. akt II SAB/Bk 3/05 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Białymstoku , sygn. akt II SAB/Bk 3/05 o odrzuceniu zażalenia na zarządzenie WSA w...

I OZ 809/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K...

I OZ 329/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

I OZ 627/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi K. K. w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 281/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego, świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej oraz zasiłku okresowego

I OZ 1020/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w T. z dnia [...], znak: [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 280/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego, świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej oraz zasiłku okresowego

I OZ 286/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 646/07 o odrzuceniu zażalenia S. W. na postanowienie WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 646/07 o odrzuceniu skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 646/07 o oddaleniu skargi S. W. na decyzję SKO w B...

I OZ 908/07 - Postanowienie NSA z 2008-05-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego