Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

I SA/Wa 107/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-12

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Wr 645/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie odmowy przyznania zasiłku celowego wskutek zażalenia na postanowienie WSA we W. w sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 645/07 odrzucające skargę kasacyjną

I OZ 627/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi K. K. w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Bk 20/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-08-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Z. w przedmiocie pomocy społecznej wskutek zażalenia K. M. na postanowienie WSA w Białymstoku oku odrzucającego zażalenie