Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6329 Inne o symbolu podstawowym 632 X

III SA/Kr 793/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-12

Zażalenie na zarządzenie referendarza sądowego w sprawie ze skargi Z. Ś. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Krakowie

I OZ 1955/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Po 1230/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-03-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO nr [...] w przedmiocie niezałatwienia sprawy

III SA/Gd 531/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz obowiązku jego zwrotu

III SA/Gd 530/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz obowiązku jego zwrotu

III SA/Gd 532/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz obowiązku jego zwrotu

I OZ 330/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoł...

II SA/Rz 1269/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-04-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Rz 1269/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-04-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO z dnia [....

II SAB/Ol 74/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-03-16

Zażalenie od postanowienia WSA w sprawie odrzucenia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Olsztynie sygn. akt II SAB/Ol 74/17 odrzucającego skargę M. W. na bezczynność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie udzielenia pomocy na zakup żywności
1   Następne >   +2   6