Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Łd 755/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-12-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] Nr [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oraz wstrzymania czynności egzekucyjnych i uznania zarzutów za nieuzasadnione w sprawie rozbiórki tymczasowego obiektu budowalnego

II SA/Ke 166/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-07-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia