Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Lu 929/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-07-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Lu 918/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-09-07

skarg Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i Wojewody na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy

II SA/Lu 918/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-09-07

skarg Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i Wojewody na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy

II SA/Lu 92/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-03-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa w przedmiocie stypendium sportowego