Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II OZ 454/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Gierałtowice , nr XXXIII/194/05 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania prze...

I OZ 485/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie likwidacji ogrodów działkowych

II SA/Gl 673/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-03-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na skutek zażalenia M. R. na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 673/11 oddalającego jego wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika

II SA/Wr 504/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-09-12

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w O. , Nr [...] w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie wsi M., S., J., L., S., Z., G. O., M., M. w gminie O.

II SA/Gd 197/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-07-05

skarg Wojewody, G. B. i H. B. na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w okolicy miejscowości D., P. w gminie U.

II SA/Gd 39/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-01-27

skarg Wojewody oraz I. P. i W. P. na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gl 929/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-01-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Gierałtowice w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwestii zażalenia Gminy Gierałtowice na postanowienie WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/Gl 1296/10 o podjęciu zawieszonego postępowania sądowego

II SA/Wr 568/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-14

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Udanin nr IV.14.2015 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Różana

II SA/Wr 568/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-04-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Udanin w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Różana

II SA/Wr 568/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-04-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Udanin w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Różana
1   Następne >   3