Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

IV SA/Wa 2222/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] , nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 2062/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-05

Zażalenie na postanowienie WSA z 19 listopada 2015 r. sygn. akt IV SA/Wa 2062/14 o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia do udziału w postępowaniu sądowym na prawach strony w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 2153/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy B. nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wa 2153/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy B. nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego