Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Wr 276/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-30

Zażalenie od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. i M. W. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 285/05

II SA/Wr 629/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-10-27

Zażalenie na postanowienie Sądu w sprawie ze skargi D. W. w przedmiocie bezczynności SKO w J.G. po wyroku uchylającym postanowienie organu z żądaniem wymierzenia temu organowi grzywny

II SA/Rz 721/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-01-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi A.M. przeciwko Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Rzeszowie , sygn. akt II SA/Rz 1181/10

II SA/Wr 599/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-07-04

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu, , sygn. akt II SA/Wr 599/09, odrzucające zażalenie D, M W oraz J W i M W na postanowienie WSA we Wrocławiu, , sygn. akt II SA/Wr 599/09, odrzucające zażalenie D, M W oraz J W i M W na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/ Wr 599/09 o odrzuceniu skargi ...

II SA/Wr 237/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-01-19

WSA we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Wawrzyniak po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosków D. i M. W. oraz M. W.i J. W. w przedmiocie wymierzenia grzywny D. Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego we W. za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/WR 1350/03

II SA/Wa 826/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału II WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 826/14 (poprzednia sygn. II SA/Wa 2294/12) o ściągnięciu od strony skarżącej kwoty 100 zł tytułem nieuiszczonej opłaty kancelaryjnej

II SA/Wa 1762/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi T. K. na niewykonanie przez Rektora Szkoły Głównej Handlowej w W. wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SAB/Wa 483/13

I OZ 457/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odrzucenia sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego WSA w Krakowie , sygn. akt II SA/Kr 568/07 ...
1   Następne >   +2   +5   11