Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

IV SA/Wr 2/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-06-02

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie zasądzenia od Towarzystwa Budownictwa Społecznego w B. na rzecz skarżącego kwoty 216, 80 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego w sprawie ze skargi Stowarzyszenia Mieszkańców '[...]' z/s w P. na niewykonanie przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w B. wyroku WSA w...

II SA/Wr 736/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-07-03

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 736/15 o odrzuceniu zażalenia D. W. i M. W. na postanowienie WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 736/15 o odrzuceniu skargi kasacyjnej D. W. i M. W. od postanowienia WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 736/15 o odrzuceniu skargi D. W., M. W., M....

I OZ 869/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K.J. na niewykonanie przez Komendanta Głównego Policji wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SAB/Wa 571/15

II SA/Wr 736/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-11-17

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 736/15 o odrzuceniu zażalenia D. W. i M. W. na postanowienie WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 736/15 o odrzuceniu zażalenia D. W. i M. W. na postanowienie WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 736/15 o odrzuceniu skargi kasacyjnej D. W. i M. W. od ...

II SA/Wr 736/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-11-17

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi D. W., M. W., M. W. i J. W. w przedmiocie wymi...

III SA/Kr 793/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-11-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Z. Ś. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Krakowie

II SA/Wa 1102/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-20

Zażalenie na niewykonanie przez Komendanta Głównego Policji wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SAB/Wa 571/15

II SA/Rz 1770/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-05-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie II SA/Rz 1770/15 o odrzuceniu wniosku o wyłączenie sędziów -