Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Wa 702/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OZ 626/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej