Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Ol 60/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-04-23

Zażalenie od postanowienia WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w rozpoznaniu wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia '...

II SAB/Ol 51/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-06-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w wydaniu decyzji przekształcającej prawo użytkowania wieczystego w prawo własności

II SAB/Ol 33/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-07-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w K. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Ol 26/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-06-10

Zażalenie od postanowienia WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO i przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie warunków zabudowy

II SAB/Ol 48/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-06-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w rozpatrzeniu wniosku o uzupełnienie postanowienia

II SAB/Ol 89/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-02-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie samowoli budowlanej

II SAB/Ol 52/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-08-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w wydaniu zaświadczenia

II SAB/Ol 83/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-11-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie odmowy wyłączenia sędziego w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SAB/Ol 60/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-07-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlane...

II SAB/Ol 55/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-08-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w '[...]' w przedmiocie budowy budynku gospodarczego
1   Następne >   3