Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SAB/Wa 632/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza M. w przedmiocie nabycia prawa własności.

I OZ 1083/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

II SAB/Po 21/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie prawa pomocy,

II SAB/Po 21/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-05

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie ochrony zwierząt

II SAB/Po 59/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

II SAB/Po 21/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-05

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w przedmiocie wpisu od zażalenia w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy P. w przedmiocie ochrony zwierząt