Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Skarżony
  • Symbol

I OZ 1177/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi I. N. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie zakończonej prawomocnym postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 1588/12

I SA/Ol 360/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-10-15

Zażalenie na decyzję Zarządu Województwa w przedmiocie zwrotu środków przekazanych na realizację projektu

I SA/Gd 871/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-10-07

Zażalenie na decyzję SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 rok

I OZ 956/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-30

Zażalenie na zarządzenie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w . , Nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SAB/Wa 129/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SA/Wr 879/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-11-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w J. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej

II FZ 1646/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie odrzucenia zażalenia na postanowienie oddalające wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. , nr [...] w przedmiocie podatku od gier za luty 2012 r.

II FZ 1651/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie odrzucenia zażalenia na postanowienie oddalające wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. , nr [...] w przedmiocie podatku od gier za sierpień 2012 r.

II SA/Po 534/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-05-08

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowanego i udzielania pozwolenia na budowę

I SA/Lu 1315/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie podatku od środków transportu za 2011 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   100