Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Skarżony
  • Symbol

II OZ 229/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie robót budowlanych

I SA/Bd 1079/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-03-14

Zażalenie na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Rz 655/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-03-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Po 481/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-14

Zażalenie na postanowienie tutejszego Sądu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I SAB/Wa 222/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-15

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OZ 211/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi J.W. na decyzje Samorządowego kolegium Odwoławczego w Rzeszowie oku nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II GZ 62/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-04

Zażalenie na postanowienie WSA w P. w sprawie oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia zażalenia na pismo dotyczące pozostawie...

II GZ 82/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-04

Zażalenie na postanowienie WSA w P. w sprawie oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia zażalenia na postanowienie dotyczące wł...

VIII SA/Wa 831/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r. postanowił: odrzucić zażalenie.

II SA/Łd 868/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-08

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie odrzucenia zażalenia Z. S. w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania
1   Następne >   +2   +5   +10   100