Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I SA/Wr 1152/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-09

Zażalenie na postanowienia Sądu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju smarowego

I SA/Wr 1151/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-09

Zażalenie na postanowienia Sądu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju smarowego

II SA/Bd 589/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-01-23

Zażalenie od postanowienia WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej , nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry

I SA/Wr 918/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-09

Zażalenie na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier za listopad 2010 r.

I SA/Bk 164/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-01-05

Zażalenie na zarządzenie WSA w Białymstoku w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za miesiąc VIII 2014 r.

I SA/Wr 1014/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-09

Zażalenie na postanowienia Sądu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych

II SA/Rz 1639/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-02-07

Zażalenie na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier za automatach poza kasynem gry

I GZ 640/16 - Postanowienie NSA z 2017-02-09

Zażalenie na postanowienie NSA sygn. akt I GZ 640/16 w zakresie oddalenia zażalenia

I GZ 641/16 - Postanowienie NSA z 2017-02-09

Zażalenie na postanowienie NSA sygn. akt I GZ 641/16 w zakresie oddalenia zażalenia

III SA/Kr 617/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej znak: [...] w przedmiocie kary pieniężnej za urządzenie gier na automatach poza kasynem gry
1   Następne >   +2   +5   +10   18