Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Po 4/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu sygn. akt IV SA/Po 4/17 o odrzuceniu zażalenia Stowarzyszenia 'S. W. w W.' na postanowienie WSA w Poznaniu sygn. akt IV SA/Po 4/17 odrzucające zażalenie Stowarzyszenia 'S. W. w W.' na zarządzenie wzywające do wykonania prawomocnego zarządzenia wzywającego ...

II GZ 460/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Łodzi nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

IV SA/Po 4/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu sygn. akt IV SA/Po 4/17 o odrzuceniu zażalenia I. K. na postanowienie WSA w Poznaniu sygn. akt IV SA/Po 4/17 odrzucające zażalenie Stowarzyszenia 'S. W. w W.' na zarządzenie wzywające do wykonania prawomocnego zarządzenia wzywającego do uiszczenia wpisu są...

II GZ 459/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Łodzi nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

II GZ 461/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Łodzi nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

I SA/Po 857/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-01-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie o sygn. akt I SA/Po 857/18 w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej , Nr [...] w przedmiocie przedłużenia terminu do załatwienia sprawy

III SAB/Wr 24/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-02

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu z 30 października 2018 r., sygn. akt III SAB/Wr 24/17 o odrzuceniu skargi kasacyjnej M. S. od wyroku WSA we Wrocławiu z 4 października 2017 r., sygn. akt III SAB/Wr 24/17 oddalającego skargę M. S. na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w rozpoznaniu sprawy o umorzenie składek

I SA/Po 545/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-01-15

Zażalenie na postanowienie SKO w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej

I SA/Gd 148/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-01-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie odrzuceniu skargi w sprawie ze skargi na postanowienie SKO sygn. akt [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OZ 1265/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania pisma zatytułowanego 'Odwołanie od decyzji MOPS '
1   Następne >   +2   +5   +10   50