Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X

III SA/Gd 499/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia wysokości nienależnie pobranego zasiłku okresowego oraz jego zwrotu

I SA/Bd 47/19 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2020-01-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie oddalenia skargi na czynność egzekucyjną

IV SA/Wr 326/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-01-24

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO we W. , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

III SA/Lu 323/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2020-01-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie kosztów postępowania rozgraniczeniowego

I SA/Bd 188/19 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2020-01-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie oddalenia skargi na czynność egzekucyjną

I SA/Gd 1941/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-01-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej oku, nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2012

II SA/Ol 880/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-01-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Ol 875/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-01-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie kary z tytułu urządzania gier hazardowych

III SA/Gd 568/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji do kierowania pojazdami

I GZ 422/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-23

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie rozpozna...
1   Następne >   3