Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol

I SA/Gd 1415/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-02-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2017 r.

I GZ 449/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu , nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

I SA/Gd 1418/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-02-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie SKO , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I GZ 401/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-18

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Ś. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w C. , nr [...] w przedmiocie płatności obszarow...

I GZ 345/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-18

Zażalenie na postanowienie NSA w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora M. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. nr [...] w przedmiocie uchyb...

I OZ 43/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. z dni...

II GSK 5306/16 - Postanowienie NSA z 2020-01-23

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Audytowego , nr [...] w przedmiocie skreślenia z listy biegłych rewidentów

II SA/Sz 1097/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-02-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

I OZ 45/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Piotrkowie Trybunalskim nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I SA/Gd 280/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-03-04

Zażalenie od postanowienia WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia
1   Następne >   +2   +5   +10   22