Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 2103/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OSK 253/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-26

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

I OZ 704/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Mazowieckiego nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania