Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Łd 968/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-03-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczyposp...

II SA/Łd 968/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-01-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] roku, Nr [...] w przedmiocie realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolit...

I SA/Wa 1765/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-14

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania odszkodowania za nieruchomość

II SA/Sz 829/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-06-07

Zażalenie od postanowienia WSA w Szczecinie w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ni...

II SA/Ke 488/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-08-12

Zażalenie na zarządzenie w sprawie z jej skargi na decyzję Wojewody z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie ograniczenia korzystania z nieruchomości