Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Łd 86/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-06-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II w przedmiocie zarejestrowania skargi J. W. i J. W. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie potwierdzenia nabycia przez gminę własności nieruchomości