Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 290/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania

II SA/Rz 1026/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-04-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego wygaszenia trwałego zarządu