Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II OZ 556/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-05

Zażalenie od postanowienia WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku Nr [...] w przedmiocie jednorazowej opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości