Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 1108/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy

II OZ 335/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim , sygn. akt II SA/Go 501/06 o odrzuceniu zażalenia J. i J. M. na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim , sygn. akt II SA/Go 501/06 odrzucającego skargę kasacyjną J. i J. M. od wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim , sygn. akt II SA/Go 501/06 oddalającego skarg...

II OZ 357/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi , sygn. akt II SA/Łd 1102/04 o odrzuceniu zażalenia skarżących na postanowienie WSA w Łodzi , sygn. akt II SA/Łd 1102/04 o odrzuceniu skargi kasacyjnej T. i K. P. od postanowienia WSA w Łodzi odrzucającego skargę T. i K. P. na decyzję SKO w P. z dnia [...], nr [....

II OZ 1111/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-24

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO we W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej warunki zabudowy

II OZ 1230/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Krakowie znak: [...] w przedmiocie uzgodnienia zamiaru inwestycyjnego

II OZ 630/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w L. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie uzgodnienia zamierzenia inwestycyjnego

II OZ 1366/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w O. z dnia [...], [...] w przedmiocie warunków zabudowy

II OZ 335/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-20

Zażalenie na postanowienie NSA , sygn. akt II OZ 335/08 oddalające zażalenie J. i J. M. na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim , sygn. akt II SA/Go 501/06 o odrzuceniu zażalenia J. i J. M. na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim , sygn. akt II SA/Go 501/06 odrzucającego skargę kasacyjną J. i J. M. od wyr...