Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 1021/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi A. Spółki z ograniczoną ...

II OZ 422/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-22

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO we Wrocławiu , Nr [...] w przedmiocie umorzenia po...

II OZ 511/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-19

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO we Wrocławiu , nr [...] w przedmiocie zawieszenia z urzędu pos...

II OZ 915/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie warunków zabudowy

II OZ 1059/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-04

Zażalenie od postanowienia WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 236/11 o odrzuceniu zażalenia D.i M. W. oraz J.W.i M. W. na postanowienie WSA we Wrocławiu, , sygn. akt II SA/Wr 236/11, odrzucające zażalenie J.i M. W. na postanowienie WSA we Wrocławiu, , sygn. akt II SA/Wr 236/11, odrzucające zażaleni...

II OZ 347/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-08

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu oku, sygn. akt II SA/Wr 366/05 odrzucające zażalenie D. i M.W. na postanowienie WSA we Wrocławiu 30 maja 2011 roku, sygn. akt II SA/Wr 366/05 odrzucające zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu 25 marca 2011 roku, sygn. akt II SA/Wr 366/05 odrzucające zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Admini...

II OZ 5/12 - Postanowienie NSA z 2012-01-25

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO we Wrocławiu w sprawie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia

II OZ 550/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-07

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi D., M., J. i M. W. o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego postanowieniem WSA we Wrocławiu w sprawie II SA/Wr 363/05

II OZ 998/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-30

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 237/11 w zakresie odrzucenia zażalenia D. i M. W. oraz J. W. i M. W. na postanowienie WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 237/11 w zakresie odrzucenia zażalenia D.i M. W. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA we Wrocławiu ...

II OZ 1119/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego