Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II OZ 346/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Lesznie nr [...] w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego

II OZ 54/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. , nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy

II OZ 474/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-20

Zażalenie na decyzję SKO w Szczecinie w przedmiocie warunków zabudowy

II OZ 1142/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Częstoch...

II OZ 12/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

II OZ 1100/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Lesznie nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażale...

II OZ 373/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie , sygn. akt II SA/Kr 239/12 odrzucające zażalenie [...] Sp. z o.o. z siedzibą w K. na postanowienie WSA w Krakowie , sygn. akt II SA/Kr 239/12 odmawiające przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu od skargi na postanowienie SKO w K. nr [...] w przedmio...

II OZ 1105/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Bydgoszczy nr [...] w przedmiocie zamiany zagospodarowania terenu

II OZ 543/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Lesznie , Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia