Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 198/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-24

Zażalenie od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy

II OZ 1120/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-16

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II OZ 687/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Tarnobrzegu , nr [...], w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

II OZ 1005/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-27

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu z 16 lipca 2015 r., sygn. akt II SA/Wr 580/13 o odrzuceniu zażalenia w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Jeleniej Górze z [...] maja 2013 r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OZ 1261/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w S. w przedmiocie warunków zabudowy