Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 1268/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Wałbrzychu nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia w sprawie wzrostu wartości nieruchomości oraz wysokości opłaty planistycznej

II OZ 496/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w G. , nr [...] w przedmiocie lokalizacji inwestyc...

II OZ 510/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-18

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO we Wrocławiu Nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OZ 669/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OZ 397/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Krakowie , znak [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OZ 354/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego

II OZ 564/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-06

Zażalenie od postanowienia WSA w Poznaniu z 4 kwietnia 2017 r., sygn. akt IV SA/Po 1059/16 w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Poznaniu w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II OZ 1404/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Poznaniu nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

II OZ 1351/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Krakowie , nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

II OZ 1277/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Poznaniu nr [...
1   Następne >   3