Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II OZ 702/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji...

II OZ 727/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy

II OZ 825/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO , znak: [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy

II OZ 826/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO , znak: [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy