Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 1090/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-08

Zażalenie od postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie części pomieszczeń budynku handlowo

II OZ 1102/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO [...] , nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją