Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Sz 345/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-04-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie z 30 stycznia 2008 r., sygn. akt II SA/Sz 345/07, odrzucające zażalenie na pkt II postanowienia Sądu z 19 grudnia 2007 r. o przedstawieniu Trybunałowi Konstytucyjnemu pytania prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Gd 71/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Wa 1754/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi Z. K. na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej nr [...] w przedmiocie utraty uprawnień dotyczących zwrotu kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby odrzucić za...

II SA/Bk 660/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-04-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wniesienia z uchybieniem terminu odwołania w sprawie o dodatek mieszkaniowy

I OZ 857/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Łodzi , nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Bk 495/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego wskutek zażalenia K. M. na postanowienie WSA w Białymstoku .

II SA/Bk 495/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. Nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Gl 607/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ś. Wojewódzkiego Komendanta Policji w K. w przedmiocie równoważnika za remont lokalu mieszkalnego w kwestii zażalenia skarżącego na postanowienie

I OSK 1221/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-19

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję SKO w G. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie przyznania dodatku mieszkaniowego

I OZ 360/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Łodzi z dnia [...], nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesien...
1   Następne >   3