Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Wa 1780/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wynajem lokalu mieszkalnego

II SA/Bd 6/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-04-28

Zażalenie od postanowienia WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na stanowisko Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we [...] w przedmiocie niewykonania wyroku tutejszego Sądu II SAB/Bd 17/07

II SA/Sz 1108/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-11-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

SA/Sz 1777/02 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-02-20

Zażalenie na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego p o s t a na w i a odrzucić zażalenie z dnia 1

II SA/Sz 1143/06 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-01-22

Zażalenie na postanowienie WSA w przedmiocie uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego

II SA/Wa 1750/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przymusowego wykwaterowania

II SA/Wa 61/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego

I OZ 970/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej nr [...] w przedmiocie przymusowego wykwaterowania

III SA/Kr 857/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-05-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OZ 965/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie utraty uprawnień dotyczących zwrotu kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służ...
1   Następne >   2