Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

IV SAB/Wr 50/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-02-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Działu Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie wygaśnięcia decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego

I OZ 62/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-16

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SO/Wr 24/10 odrzucające zażalenie Z. R. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV KO 90/10 przekazujące skargę Z. R. do Biura Miasta W. jako mylnie skierowaną do WSA we Wrocławiu

IV SA/Wr 747/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-02-28

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie skargi Z. R. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie postępowania Miejskiego Pomocy Społecznej we W. w związku z cofnięciem dodatku mieszkaniowego

II SA/Sz 236/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-06-10

Zażalenie od postanowienia WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SAB/Wr 103/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-11-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału 20 października 2011 r. w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie wszczętej wnioskiem Z. D. o przyznanie dodatku mieszkaniowego na okres od dnia 1 grudnia 2010 r. do dnia 31 maja 2011 r.

I OZ 793/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-03

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Z. D. na pismo Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w D. nr (...) w przedmiocie informacji w sprawie wysokości wypłacanego dodatku mieszkaniowego

II SA/Wa 1682/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

I OZ 265/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-14

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Z. R. w przedmiocie stwierdzenia, że przyznany dodatek mieszkaniowy należał się także jemu, jako członkowi gospodarstwa domowego, zobowiązania organ...

I OZ 91/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-08

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi S.K. na Prezydenta Miasta Bolesławiec w przedmiocie odmowy sprzedaży lokalu mieszkalnego

I OZ 725/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   3