Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OZ 1011/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. , nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OZ 699/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję ...

II SA/Sz 744/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO z dnia [...] r., Nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OZ 982/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-09

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi S.K. na Prezydenta Miasta Bolesławiec w przedmiocie odmowy sprzedaży lokalu mieszkalnego

II SO/Wa 68/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku B. W. o wymierzenie grzywny Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy [...] za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi, odpowiedzi na skargę i akt administracyjnych spr...

II SA/Sz 345/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OZ 836/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 2220/12 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 2220/12 odrzucające zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 2220/12 odrzucające wniosek o uzupełnienie wyroku WSA w Warsza...

II SA/Sz 250/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-01-29

Zażalenie na zarządzenie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Sz 366/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-02-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SO/Wr 2/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-04

Zażalenie Z. R. w sprawie z wniosku Z. R. o wymierzenie grzywny Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. za nieprzekazanie w terminie skargi wraz z aktami sprawy
1   Następne >   3