Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Sz 345/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-06-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO z dnia [...], nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Gl 1548/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii zażalenia skarżącej na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej

III SA/Kr 300/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-06-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi M. W. i G. W. na zarządzenie Prezydenta Miasta Nr [...] w przedmiocie realizacji wyroków eksmisyjnych z lokali będących w innym zasobie mieszkaniowym niż Gminy z pominięciem kolejności złożenia wyroku

II SA/Sz 1073/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-06-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie dodatku mieszkaniowego