Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OZ 1011/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. , nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OZ 1012/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. z dnia [...] lip...

I OSK 811/12 - Postanowienie NSA z 2013-10-14

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję SKO w C. nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego p...

II SO/Wa 68/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt II SO/Wa 68/12 odrzucające wniosek B. W. o wymierzenie grzywny Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy [...] [...] za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi, odpowiedzi na skargę i akt administracyjnych sprawy