Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OZ 266/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie nr [..] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SO/Wr 4/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-05-18

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SO/Wr 4/16 odrzucającego wniosek Z. R. o ukaranie SKO w L. grzywną za przewlekłość postępowania

I OZ 691/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie , nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SO/Wr 2/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-04-21

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SO/Wr 2/16 odrzucającego wniosek Z. R. o ukaranie organu administracyjnego grzywną w trybie art. 115 p.p.s.a. za przewlekłość postępowania

II SA/Sz 1091/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-04-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie z jego skargi na decyzję SKO z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SAB/Wr 317/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-06-10

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

I OZ 553/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-31

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie wydania kopii akt sprawy

IV SAB/Wr 14/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-05-23

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Wr 799/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

I OZ 1752/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   3