Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Sz 501/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-02-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Wr 334/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-11-16

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

III SAB/Kr 27/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-09-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału III w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie wydania zaświadczenia

III SAB/Kr 74/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-11-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści

II SA/Bk 326/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-06-29

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi A. B. na akt Zarządu Mienia Komunalnego w B. nr [...] w przedmiocie przyznania lokalu mieszkalnego z zasobów gminy

I OZ 1007/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie nr [...] w przedmiocie ...

II SA/Bk 326/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-08-29

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi A. B. na akt Zarządu Mienia Komunalnego w B. nr [...] w przedmiocie przyznania lokalu mieszkalnego z zasobów gminy

II SA/Sz 1389/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-05-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OZ 869/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K.J. na niewykonanie przez Komendanta Głównego Policji wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SAB/Wa 571/15

III SA/Kr 869/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-08-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania
1   Następne >   +2   5