Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OZ 1280/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w K. w przedmiocie wydania zaświadczenia

II SA/Po 135/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-02-20

Sprawa ze skargi M. D. na zarządzenie Prezydenta Miasta w przedmiocie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2018 r.

II SA/Sz 1072/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-05-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie dodatku energetycznego

III SA/Gd 402/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-06-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie dodatku mieszkaniowego

II SA/Sz 825/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-10-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie o sygn. akt II SA/Sz 825/18 oddalającego Jego skargę na decyzję SKO w S....

II SA/Op 14/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-04-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi R. M. na Burmistrza Olesna w przedmiocie przydziału lokalu socjalnego

II SA/Sz 825/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-07-19

Zażalenie na postanowienie WSA w S. w sprawie o sygn. akt II SA/Sz 825/18 oddalającego Jego skargę na decyzję SKO w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie dodatku energetycznego