Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I GZ 6/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-21

Zażalenie na postanowienie NSA w przedmiocie oddalenia zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Gliwicach , sygn. akt III SA/GL 1572/16 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Katowicach ; nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postęp...

I SA/Ol 687/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-04-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania